předchozí kapitola

2.1 Herní příslušenství

Kompletní renju souprava používaná na turnajích obsahuje: hrací desku, sadu bílých a černých kamenů, turnajové hodiny a prázdné archy papíru pro záznam hry.

Hrací deska je dřevěná, papírová nebo lepenková deska s vodorovnými a svislými linkami. Průsečíky vytvořené těmito linkami nazýváme body. K označení těchto bodů se používají písmena latinské abecedy (např. A,B,C…X,Y,Z…a,b,c…) nebo čísla tahů. V japonské literatuře se také používají hieroglyfy a nějaké číslice. Z 225 bodů na desce je 5 zdůrazněno tmavšími body: jeden z nich je středový (pro první tah) čtyři z nich jsou rohové (pro lepší zrakové spojení diagramu s deskou).Deska je zobrazena na obalu této knihy, na tomto diagramu je ukázána krátká hra (díky chybě černých v 7. tahu v zahájení), která skončila po prohře černých faulem v bodech X nebo Y.

Sada kamenů, obvykle obsahuje 50 černých a 50 bílých kamenů. Zkušenosti prokázaly, že je toto množství dostatečné pro většinu her (v průběhu turnajů bude rozhodčí řídící turnaj informován o jakémkoliv nedostatku kamenů). Kameny v sadě nejsou číslovány. Rozměry kamenů a hrací desky jsou voleny tak, aby mezi sousedními kameny byla asi milimetrová mezera.

Turnajové hodiny - s dvěma ciferníky (šachové hodiny). Ve zmínce o pravidlech renju v 1. kapitole by mělo být uvedeno, že pokud jsou použity turnajové hodiny, hráč prohraje také tehdy, pokud mu vyprší jeho časový limit určený pro hru.

Číselný zápis je méně oblíbený. Je to proto, že jsou čísla tahů zaznamenávány do diagramů (které jsou nazývány zápisy her) a s příslušnými kameny se nehýbe do konce hry. Kromě toho zápis do diagramu je jasnější, než číselný.

Archy papíru užívané pro zápis hry obsahují obrázek představující desku, informace o hráčích (příjmení, křestní jméno, úroveň, tým), čas spotřebovaný na tahy, název turnaje, druh zahájení a výsledek hry. Po ukončení hry jsou archy podepsány oběma hráči a rozhodčím. Během hry musí hráči zaznamenávat tahy na jejich prázdná místa. Tahy černého jsou vyznačovány pomocí černých kroužků s číslem tahů uprostřed, zatímco tahy bílého pomocí červených kroužků s čísly nebo pouze pomocí čísel bez kroužků.

následující kapitola


 
 
 
 
 
 
 

Český překlad (r.2008): Monika Zowadová; spolupracovali: Jan Purkrábek, Eva Petláková

© 2009 Olsava