předchozí kapitola

3.3 Metody obrany

Pokud váš soupeř útočí, vy přirozeně musíte bránit. Jenže pasivní obrana nebude stačit - musíte se snažit získat takové postavení, aby se vám při útočných pokusech soupeře vytvořila protičtyřka- CUT(čti "kat").

Nejjednodušší příklad protičtyřky již byl rozebrán v diagramu 10. Černý si tam vedl dobře a vyhnul se protičtyřce bílého pomocí správného pořadí tahů.

Diagram 19-1 ukazuje pozici, ve které je na tahu bílý. Ten má výhru pomocí série trojekv horní části desky a černý má VCF v dolní části. Vypadá to, že bílý musí bránit trojku černého dole a přejít tak do obrany. Nicméně bílý našel vítězný tah 2 (diagram 19-2), který pomocí protičtyřky zbaví účinnosti VCF černého dole a ve stejné době přinese bílému příležitost převzít iniciativu. Ve skutečnosti černý nemůže použít výhru 7-A, 9-B, 11-C, 13-D a vidličku 4x3, z důvodu vzniklé svislé čtyřky bílého, která byla připravena tahem 2 a pak dotvořena obrannými tahy L a G. Pokud by bílý neudělal předem tah 2 a nepřipravil tuto protičtyřku, ale místo toho začal tahem 2-4, mohl by prohrát hru. Všimněte si, že tah černého na 1 také vytváří protičtyřku, která však není v konečné situaci účinná, protože ji bílý bude bránit tahem na 6, vytvoří si tak trojku a díky tomu vyhraje. Také si všimněte, že výsledkem tahů 7-H, 9-E černého je pouze svislá protičtyřka bílého vlevo.

diagram

vlevo: Diagram č.19-1, vpravo: Diagram č.19-2

Další příklad přípravy protičtyřky je ukázán na diagramu 20. Tahy 1 a 3 znemožnil černý vítězství bílého C, D, E protože ten tahem D vytvoří černou protičtyřku 1-3-mezera-A-B. Takto se černý zařídil proti výchozímu fukumi bílého a současně převzal iniciativu. Od tohoto okamžiku je již vítězství černého pouze technickou záležitostí.

diagram

vlevo: Diagram č.20-1, vpravo: Diagram č.20-2

Upozornění! Propočítejte si pečlivě své tahy, když připravujete protičtyřku: ujistěte se, že nedáváte soupeři žádnou příležitost vyhrát.

Existují i další aktivní formy obrany kromě protičtyřky. Například na diagramu 21 vytváří černý trojku tahem 1. Bílý ji může, místo tradičního uzavíracího bránění, neutralizovat vytvořením vlastní trojky na 2, čímž přemění trojku černého na pseudotrojku.

diagram

vlevo: Diagram č.21, vpravo: Diagram č.22

Rada pro začátečníky: musíte bojovat o převzetí iniciativy a pokusit se z ní vytěžit. Nicméně, každý útočný tah soupeře nepřináší možnost aktivní obrany. Někdy je potřeba nalézt jediný možný obranný tah a udělat ho na takzvaný klíčový bod soupeřova útoku.

Na diagramu 22 vytvořil černý trojku tahem 1. Ta může být zastavena v bodech A, B nebo C. Černý hrozí uděláním svého příštího tahu na E a vytvořením dvojitého Fukumi: existují dvě možné nekřížící se vidličky 4x3 v bodech F a D. Avšak vidlička F kříží jeden z možných bodů, na kterém může být počáteční trojka zastavena. Tudíž jediná odpověď bílého, nepřinášející okamžitou prohru, je tah 2-C.

Rada pro začátečníky: když bráníte, pamatujte, že soupeřův nejlepší tah je také vaším nejlepším tahem, tj. zkuste obsadit tento bod jeho předpokládaného útoku - bod, ve kterém se protínají soupeřovy potenciální hrozby. Stanovte následující nejlepší tah vašeho soupeře.

diagram

vlevo: Diagram č.23, vpravo: Diagram č.24

Avšak pokus bránit na soupeřově klíčovém bodě, jako odpověď na jeho přímou hrozbu, je často zbytečný. Je třeba udělat obranný tah dříve, a to ve chvíli, kdy se soupeř k útoku zatím jen připravuje.

Na diagramu 23 se černý navrací do obrany a může hrát A nebo B. Oba tyto tahy mohou zastavit případné rozvíjení útoku bílého. Jenže jsou příliš pasivní. Výhledově je pro černého v této pozici nejlepší tah C. Přestože tento tah nezastavuje diagonální dvojku bílého, je prevencí jeho výpadu doleva, kde může bílý ve svém útoku pokračovat. Současně tento tah zesílí vlastní pozici černého na levé straně, tím, že bude mít větší šanci pro budoucí útok.

Rada pro začátečníky: v podobné pozici jsou nejlepšími tahy ty, které jsou současně obranné i útočné.

Jinou metodou boje o převahu ve střední části hry je obklopit soupeřovy kameny. Ve skutečné hře ukázané na diagramu 24 získal černý poziční výhodu, poněvadž zdárně obstoupil kameny bílého. Černý si udržel prostor pro manévrování, stejně jako několik cest pro zahájení útoku přes trojky. Doporučení, která následují, hlásají stejnou myšlenku neutralizace soupeřových kamenů.

Rada pro začátečníky: v poziční obraně zkoušejte soupeřovy kameny obklopit, rozdělit je svými tahy, anebo je nasměrovat do rohu desky.

diagram

Diagram č.25

Skoro všechny výše popsané metody mohou být obranné nebo útočné, což závisí na konkrétní situaci. Existuje také jedna čistě obranná metoda - vytváření sítě (častěji se setkáte s výrazem koník). V diagramu 25 začaly bílé vytvářet tahy 2,4, 6 koníka a ten může být doplněn tahy A až J. Koník je metoda hluboké obrany, ale pokud je vytvořen, tak funguje.

Bílému stačí pouze 2 tahy pro to, aby se opět stal aktivním. Jediným tahem si v tomto útvaru může vytvořit najednou čtyři dvojky, které se mohou stát trojkami. Proto, pokud černý nechce uvíznout v síti bílého, musí její vytváření přerušit položením svého vlastního kamenena jeden z jejích uzlů. V zobrazené pozici je vhodným tahem pro černého 7-E.

Rada pro začátečníky: přestože je koník, nebo jeho části, velmi jednoduchý a účinný způsob obrany, nenechte se unést při jeho vytváření - soupeř snadno uhodne vaši myšlenku a rozbije ho, čímž vás zanechá s nepříliš dobrými tahy pro útok.

Na závěr této kapitoly si pojďme říct něco o obranné metodě bílého pomocí faulů.

diagram

vlevo: Diagram č.26-1, vpravo: Diagram č.26-2

Bílý často může uniknout zdánlivě nevyhnutelnému vítězství černého pomocí vytvoření faulu v bodě vítězné vidličky 4x3. Např. na diagramu 26 má černý vítěznou vidličku 4x3 v bodě A. Bílý zničí tuto hrozbu vytvořením čtyřky tahem 2 (vodorovně tak může vzniknout pouze přesah), načež může začít útočit tahem 4 a zároveň zastavit diagonální trojku černého.
diagram

vlevo: Diagram č.27-1, vpravo: Diagram č.27-2

Na diagramu 27 předvedl bílý rovnou několik metod obrany: tahem 2 využívá okraje desky a účinku tahu 1 (možnost vzniku pouze faulu 4x4 v B nebo C namísto VCF) a tahem 4 a 6 si připravil protičtyřku. Zároveň si tím zajistil vítěznou vidličku v A. Jako cvičení si podrobně rozeberte tuto pozici.

Rada pro začátečníky: nezapomínejte na fauly, nezáleží na tom, za jakou barvu hrajete.

následující kapitola 
 
 
 
 
 
 

Český překlad (r.2008): Monika Zowadová; spolupracovali: Jan Purkrábek, Eva Petláková

© 2009 Olsava