předchozí kapitola

4. Zahájení v Renju

Pro úspěšné hraní renju má znalost zahájení nejvyšší možný význam, mnohem větší než například v šachách. Chyba v prvních pěti, jedenácti tazích může být často osudná.

Rada pro začátečníky: zkuste se naučit všechny základní varianty alespoň do 10tého tahu. Hrávejte často různá zahájení.

V renju se 24 zahájením říká základní. Třídí se podle druhého a třetího tahu. Druhý tah (tah bílého) se umisťuje vedle středového kamene. Podle vzájemné polohy těchto dvou kamenů, rozdělujeme zahájení na přímá a nepřímá (angl. „direct“ a „indirect“ a označujeme „D“ a „I“). Třetí tah (černého) se hraje do takzvaného centrálního čtverce 5x5, tj. ne dále než 2 body od středového kamene. Všechna třináctá zahájení (vyznačená v diagramu písmeny V) nejsou základní.

(Pozn. překl. : původně se hrálo renju pouze s 24 zahájeními, ale pak RIF rozhodla o zařazení mezi povolená zahájení i 13D „Procházka“ a 13I “Kometa“, v těchto zahájeních však má obrovskou výhodu bílý a proto se hrají jen ojediněle. Celkově je tedy v současném renju 26 možných zahájení.)

Počet možných variant třetího tahu se rovná počtu přímých a nepřímých zahájení. Všechna základní zahájení mají svá vlastní jména (ta jsou užívána velmi zřídka: lidé častěji říkají „D4“ místo „květina“). V 22 níže ukázaných zahájeních (D2, I2 a D6, I6 jsou dohromady, jako pár) není rozebrána žádná varianta. Ty byly v předešlém vydání této knihy. Nyní je účelnější použít Renju Opening Classificator (ROC).

Zahájení se liší podle stupně výhody černých. Nejvýhodnější zahájení (třebaže toto členění je podmíněné) jsou označena třemi hvězdičkami (***), nejméně výhodná jednou(*), ostatní dvěmi (**). Více teoretických analýz můžete najít v knize „Zvon Kamney“ (ruský název) nebo „Click of the Stones“.

Nicméně pro vyrovnání šancí na turnajích se v zahraničí užívají různá herní pravidla pro zahájení a pro hru:


Pravidla na oficiálních turnajích:

Pravidlo RIF:

a) Začínající hráč položí jedno z 26 zahájení;
b) druhý hráč si volí barvu kamenů, za které bude hrát;
c) hráč, který má nyní bílé kameny udělá čtvrtý tah;
d) černý vytvoří 2 páté tahy, které nesmí být stejné (nabídka černého);
e) bílý si vybere jeden z nabídnutých pátých tahů a udělá šestý tah.
Poté hra již pokračuje obvyklým způsobem.


Pravidlo Yamaguchi:

a) Začínající hráč (=prozatímně černý) položí jedno z 26 zahájení a určí, kolik pátých tahů se bude ve hře nabízet;
b) druhý hráč může "swapovat";
c) bílý položí 4. kámen kamkoliv na desku;
d) černý hráč položí určený počet pátých tahů, tahy nesmí být symetrické;
e) bílý hráč vybere jeden z nabízených pátých tahů černého a položí bílý kámen;
Poté hra již pokračuje obvyklým způsobem.Pravidlo Taraguchi:

a) Začínající hráč (=prozatímně černý) položí svůj kámen na střed desky;
b) druhý hráč může "swapovat" = zvolit si soupeřovu barvu kamenů;
c) prozatímně bílý položí 2. tah do centrálního čtverce 3x3;
d) druhý hráč může "svapovat";
e) prozatímně černý hráč položí 3. tah do centrálního čtverce 5x5;
f) druhý hráč může "svapovat";
g) prozatímně bílý položí 4. kámen do centrálního čtverce 7x7;
h) druhý hráč má nyní 2 možnosti:

1.

i) Zůstane již černý a položí 5 nesymetrických pátých tahů kamkoliv na desku;

j) bílý hráč vybere jeden z nabízených pátých tahů černého, položí 6. kámen;

Poté hra již pokračuje obvyklým způsobem.
2.

i) "Swapuje"

j) prozatímně černý položí 5. kámen do centrálního čtverce 9x9;

k) druhý hráč může "svapovat";

l) bílý hráč položí 6. kámen kamkoliv na desku;

Poté hra již pokračuje obvyklým způsobem.Pravidlo Soosorv:

a) Začínající hráč (=prozatímně černý) položí jedno z 26 zahájení;
b) druhý hráč si volí barvu kamenů = může nebo nemusí "swapovat";
c) bílý položí 4. kámen kamkoliv na desku a určí kolik (1-4) pátých tahů musí černý nabídnout;
d) druhý hráč může "svapovat";
e) černý hráč položí určený počet pátých tahů, tahy nesmí být symetrické;
f) bílý hráč vybere jeden z nabízených pátých tahů černého a položí bílý kámen;
Poté hra již pokračuje obvyklým způsobem.obrazek

vlevo: Přímá zahájení, vpravo: Nepřímá zahájení

Zde jsou hlavní varianty zahájení:

A - 1D „Chladná hvězda“ (***)
B - 1I „Asteroid“ (*)
C - 2I „Kaňon“ a 2D „Údolí“ (**)
D - 3D „Daleká hvězda“ (*)
E - 3I „Konstanta“ (***)
F - 4D „Květina“ (***)
G - 4I „Voda“ (***)
H - 5D „Zbytek“ (**)
I - 5I „Meteor“ (*)
J - 6D „Déšť“ a 6I „Mrak“ (**)
K - 7D „Zlatá hvězda“ (***)
L - 7I „Zátoka“ (***)
M - 8D „Borovice“ (*)
N - 8I „Bouře“ (**)
X - 9D „Nízký kopec“ (**) (zahájení 9D odpovídá volný průsečík na levém diagramu - pozn. překl.)
O - 9I „Stříbrný měsíc“(**)
P - 10D „Záře“ (**)
Q - 10I „Nov“(měsíc v první čtvrti) (**)
R - 11D „Šťastná hvězda“ (***)
S - 11I „Svažující se kopec“ (**)
T - 12D „Hora“ (**)
U - 12I „Sláva“ (***)

následující kapitola


 
 
 
 
 
 
 

Český překlad (r.2008): Monika Zowadová; spolupracovali: Jan Purkrábek, Eva Petláková

© 2009 Olsava